Skip to main content
Wydarzenia

Biznes polonijny na Zjeździe Klubów GP

Niedziela 23 września 2018 na Zjeździe Klubów Gazety Polskiej w La Ferte sous Juarre pod Paryżem, poświęcona była biznesowi polonijnemu. Rada Gospodarcza Wolnego Słowa przedstawiła sprawozdanie ze swojej rocznej działalności. Polonijni przedsiębiorcy z Invest Eagle Group, w 8 osobowej delegacji, zaprezentowali propozycje wspólnego inwestowania w konkretne, wybrane inwestycje, podkreślając znaczenie start-upów opieki na seniorami. Po wystąpieniach odbyła się ciekawa dyskusja, w której poruszano kwestię niskiej rentowności polskich firm na tle biznesu zachodniego.

Skomentuj