Skip to main content
Klub GP Paryz

A. Kwiatkowski: Bez Kościoła polskość poza granicami tak pięknie by nie trwała

www.radiomaryja.pl/informacje/a-kwiatkowski-bez-kosciola-polskosc-poza-granicami-pieknie-by-trwala/ A. Kwiatkowski: Bez Kościoła polskość poza granicami tak pięknie by nie trwała Radio Maryja *Szef gabinetu prezydenta Adam Kwiatkowski spotkał się z uczestnikami Kongresu Młodzieży Polonijnej oraz delegatem KEP ds. duszpasterstwa emigracji ks. bp. Wiesławem Lechowiczem.* fot. WSKSiM Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim szef gabinetu prezydenta podkreślił, że Kongres Młodzieży Polonijnej jest ważną inicjatywą z dwóch powodów. Po pierwsze jest to – jak mówił – “preludium Światowych Dni Młodzieży”, które rozpoczną się w przyszłym tygodniu, a po drugie jest spotkaniem młodych ludzi, którzy mimo że mieszkają poza granicami Polski, “czują się Polakami i o Polsce pamiętają”. *“To jest ten moment, kiedy trzeba wam za to podziękować, jak również tym, którzy się wami na co dzień opiekują: rodzicom, duszpasterzom, nauczycielom. Myślę, że bez Kościoła ta polskość by tak pięknie nie trwała”* – powiedział Kwiatkowski. Jak zaznaczył, szacuje się, że Polonia na całym świecie liczy około 20 mln ludzi. Podkreślił, że prezydent Andrzej Duda podczas swych podróży zagranicznych spotyka się z reprezentantami Polonii w danym kraju. Podkreślił, że te spotkania to zaproszenie wszystkich Polaków, którzy mieszkają poza granicami kraju, do budowania “wspólnoty, której na imię Polska”. Delegat KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej ks. bp Wiesław Lechowicz podziękował ministrowi Kwiatkowskiemu za zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Według niego jest to dowód otwartości prezydenta Andrzeja Dudy i jego kancelarii na Polonię, a także dowód doceniania przez prezydenta środowiska duszpasterstwa polonijnego. Ks. bp Lechowicz podziękował za docenianie przez prezydenta tego, że “Polacy żyjący poza granicami kraju są również częścią narodu polskiego i nie tylko mogą, ale też powinni, tworzyć jego teraźniejszość i przyszłość”. *“Nie ma zagrożenia, jak dotychczas myślano, jeśli chodzi o współpracę Kościoła, szkoły i rodziny. Wręcz przeciwnie. Im większa będzie współpraca, harmonia pomiędzy tym trzema podmiotami, tym więcej wszyscy będziemy mieli z tego korzyści. Dlatego chciałbym złożyć na ręce pana ministra podziękowania dla prezydenta za docenienie wagi współpracy między państwem, Kościołem i rodzinami”* – powiedział bp Lechowicz. *** *List Prezydenta RP do organizatorów i uczestników Światowego Kongresu Młodzieży Polonijnej w Warszawie* Organizatorzy i Uczestnicy Światowego Kongresu Młodzieży Polonijnej w Warszawie *Ekscelencjo Księże Arcybiskupie!* *Ekscelencje Księża Biskupi!* *Czcigodni Rektorzy Polskich Misji Katolickich!* *Wielebni Duszpasterze Polonijni!* *Droga Młodzieży!* *Szanowni Państwo!* „Skąd ta siła wewnętrzna polskiej emigracji? Źródeł jej trzeba szukać nad Wisłą, w wierze Polaków i ich kulturze”, powiedział św. Jan Paweł II w czasie jednego ze spotkań z Polonią. Niech te słowa polskiego papieża, który pielgrzymował po całym świecie, towarzyszą Państwu podczas spotkania w Ojczyźnie. Tu, gdzie bije źródło polskości, kultury, tradycji i wiary. To dziedzictwo kształtowało naszą tożsamość, pozwoliło umocnić korzenie. Dzięki niemu trwamy jako naród, niezależnie od miejsca, w którym przyszło nam żyć. Serdecznie witam wszystkich Państwa w Warszawie. *Drodzy Młodzi Polacy!* Przez wieki często trudnych dziejów Ojczyzna trwała w sercach Polaków − otwartych, odważnych, utalentowanych i pracowitych, pełnych energii do działania, przywiązanych do rodziny, wiary i polskości. Polacy żyjący na emigracji zapisali się na kartach historii tak wielu państw świata, nieraz też udowodnili, że umieją realizować najambitniejsze cele. Współtworzyli w ten sposób pozytywny wizerunek Polski w świecie. Dziękuję Państwu za tę postawę, za Waszą troskę o to, co polskie, za pielęgnowanie tradycji narodowych i ojczystego języka. Rzeczpospolita to kraj, który posiada ogromny potencjał. Potrzebuje jednak ludzi, którzy będą potrafili wykorzystać go i powiększyć. Doceniam, że młode pokolenia polskiej emigracji świetnie funkcjonują, że z sukcesami podejmują działania, bądź to biznesowe, bądź to naukowe, społeczne czy publiczne. To, że pożytkują Państwo swoją wiedzę i umiejętności poza krajem, jest dobre także dla Polski – zawsze będę to powtarzał. Niezależenie jednak od Waszych życiowych decyzji, możliwości i osobistych planów pamiętajcie, że Polska potrzebuje każdego z Was. Że jednym z moich celów jest przyczynić się do tego, by wszyscy, którzy pragną wrócić – na stałe czy na jakiś czas – do Ojczyzny, mogli to uczynić. Zachowajcie polskiego ducha oraz szacunek dla tego, co tworzy naszą polską tożsamość. Wysoko cenię Wasz patriotyzm. Ufam, że Światowy Kongres Młodzieży Polonijnej będzie impulsem do kolejnych spotkań, zacieśniania więzi i nawiązywania współpracy między Wami. Doświadczenie uczy bowiem, że siła i skuteczność tkwią w jedności, że należy poszukiwać zawsze tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Wierzę, że spotkanie w Warszawie w roku 1050-lecia Chrztu Polski pozwoli Wam odkryć nowe wyzwania i nowe horyzonty. Że zainspiruje do wspólnych działań i wzmocni Wasze więzi z Ojczyzną. Duszpasterzom pracującym z młodzieżą na obczyźnie dziękuję za zaangażowanie. Proszę też o przekazanie wyrazów wdzięczności rodzinom, dbającym o patriotyczne wychowanie w poszanowaniu dla polskości. Wszystkim Państwu zgromadzonym na Światowym Kongresie Młodzieży Polonijnej i Waszym Bliskim przekazuję najserdeczniejsze pozdrowienia. *Z wyrazami szacunku* *Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej* *Andrzej Duda* *PAP/RIRM/prezydent.pl *

Skomentuj