Skip to main content
Wydarzenia

40 rocznica wprowadzenie Stanu Wojennego w Polsce

40 lat temu komunistyczne władze Polski wprowadziły stan nadzwyczajny nazywając go stanem wojennym. Działanie to miało na celu zatrzymanie rodzącego się ruchu demokratycznego zapoczątkowanego strajkami sierpnia 1980 i powstaniem NSZZ Solidarność. Był on niezgodny nawet z ówcześnie obowiązującą Konstytucją PRL i pociągnął za sobą śmierć 40 osób i internowanie ponad 10 tys. działaczy Solidarności.

Skomentuj