Skip to main content
Wydarzenia

18 rocznica śmierci Jerzego Giedroycia w Maisons Laffitte

Dnia 13 września mieliśmy zaszczyt być zaproszeni do słynnego domu Paryskiej Kultury Maison Laffitte na 18 rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia. Wydarzenie zgromadziło wielu ludzi paryskiej kultury. Dyrektor Wojciech Sikora powitał, w stylu iście giedroyciowskim, zaproszonych, w szczególności merów Maison Laffitte i Mesnil le Roi oraz żonę ambasador RP p. Izabelę Młynarską i dyrektora wydziału konsularnego ambasady RP p. Karolinę Smagę. Swoje przemówienie wygłosił mer Mesnil le Roi, który podkreślił znaczącą rolę Giedroycia i Paryskiej Kultury w życiu społeczności francuskiej oraz odwołał się do swoich osobistych wspomnień, kiedy to miał okazję spotkać słynnego redaktora. Mer sąsiedniego Maison Laffitte, zabierając głos poruszył z kolei sprawy polityki międzynarodowej. Wyraził zaniepokojenie ostatnimi działaniami UE w postaci używania przeciwko Polsce i Węgrom art. 7, mówiąc o wynikającym z tego zagrożeniu rozpadu wspólnoty. Podkreślił, że polityka tej organizacji powinna łączyć a nie dzielić. Konsul Karolina Smaga zapewniła o wspieraniu cennych inicjatyw instytutu przez ambasadę RP. Na zakończenie pani Anna Bernhardt zaprosiła do kupowania książek z bogatego księgozbioru oraz do zapoznania się z nowym projektem instytutu – digitalizacją kopiariusza Giedroycia. W dalszej części spotkania odbyła się szczegółowa prezentacja tego projektu. Kopiariusz to notes z okresu rumuńskiego, gdzie przez kalkę Giedroyć kopiował całą wysyłaną korespondencję. Została ona mozolnie odczytania, zeskanowania, opracowana i opublikowana na portalu instytutu. Zasadnicza trudność polegała na ustaleniu adresatów listów na postawie ich kontekstu. Przy znakomitym poczęstunek zebrani gorąco dyskutowali na temat odtworzonego kopiariusza. W samym domu niesamowite wrażenie robi gabinet Jerzego Giedroycia pozostawiony tak, jakby redaktor na chwilę z niego wyszedł. Zachęcamy do bliższego przyjrzenia się tej, jakże ważnej dla Polonii francuskiej postaci na stronach instytutu. Znajdziemy tak także kompletne i niezwykle ciekawe opracowanie kopiariusza Giedroycia.

Skomentuj