Skip to main content
Wydarzenia

18 rocznica śmierci Jerzego Giedroycia w Maisons Laffitte

Dnia 13 września mieliśmy zaszczyt być zaproszeni do słynnego domu Paryskiej Kultury Maison Laffitte na 18 rocznicę śmierci Jerzego Giedroycia. Wydarzenie zgromadziło wielu ludzi paryskiej kultury. Dyrektor Wojciech Sikora powitał, w stylu iście giedroyciowskim, zaproszonych, w szczególności merów Maison Laffitte i Mesnil le Roi oraz żonę ambasador RP p. Izabelę Młynarską i dyrektora wydziału konsularnego ambasady RP p. Karolinę Smagę. Swoje przemówienie wygłosił mer Mesnil le Roi, który podkreślił znaczącą rolę Giedroycia i Paryskiej Kultury w życiu społeczności francuskiej oraz odwołał się do swoich osobistych wspomnień, kiedy to miał okazję spotkać słynnego redaktora. Mer sąsiedniego Maison Laffitte, zabierając głos poruszył z kolei sprawy polityki międzynarodowej. Wyraził zaniepokojenie ostatnimi działaniami UE w postaci używania przeciwko Polsce i Węgrom art. 7, mówiąc o wynikającym z tego zagrożeniu rozpadu wspólnoty. Podkreślił, że polityka tej organizacji powinna łączyć a nie dzielić. K