Skip to main content
Cosmopolite VillagePPIWydarzenia

Polonijna Platforma Internetowa w Ambasadzie RP

„Nie szukajmy różnic, szukajmy tego co nas łączy”

W dniu 20/05/2017 roku w salonach ambasady RP w Paryżu odbyła się uroczysta prezentacja Polonijnej Platformy Internetowej dla stowarzyszeń i organizacji polonijnych we Francji.
Stowarzyszenie Cosmopollite Village ( portal PPI jest projektem założycielki stowarzyszenie p. Ewy Hajduckiej) otrzymało zaproszenie od Pana Ambasadora Dariusza Wiśniewskiego do przeprowadzenia prezentacji.
Na wydarzenie to przybyli licznie przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń polonijnych regionu paryskiego.
Pan Ambasador otwierając prezentacje pochwalił projekt za jego koncepcje i cele merytoryczne: możliwości zjednoczenia Polonii francuskiej poprzez platformę współpracy i wzajemnej pomocy, dającą możliwości poznania się i kooperacji między stowarzyszeniami.

Polonijna Platforma Internetowa powstała, by zaspokoić potrzeby stowarzyszeń i organizacji związane z funkcjonowaniem w przestrzeni internetowej. Jest to szczególnie ważne dla tych, które nie mają swoich stron internetowych. Te stowarzyszenia, które już je posiadają , mają możliwość dotarcia do większej ilości odbiorców. Sposób prowadzenia „swojej przestrzeni” na Platformie jest zależny od każdej organizacji, która zdecyduje się na wykorzystanie takiej możliwości. Polonijna Platforma Internetowa jest doskonałym miejscem dla osób poszukujących informacji o działalności organizacji polonijnych i wydarzeniach przez nie realizowanych. Jest to możliwe dzięki powstaniu wspólnego kalendarza imprez.
Podczas spotkania większość obecnych stowarzyszeń zadeklarowało swój udział w projekcie.

Przy zapisach pomagała nam liczna grupa  młodzieży z stowarzyszenia Cosmojeune i centrum pomocy prawno społecznej PIO .W czasie symbolicznego koktajlu można było z członkami tych organizacji porozmawiać o możliwościach dofinansowania stowarzyszeń  (Cosmo-jeune) oraz na temat pomocy prawnej (Centre PIO)
W części artystycznej wystąpiły nasze laureatki festiwalu „Cosmofest ” (corocznie organizowanego przez nasze stowarzyszenie) Elżbieta Olipra oraz Klaudia Kocel i Sylwia Kobus. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się po wakacjach w sali teatru Saint Leone w Paryżu.

Całe nasze stowarzyszenie Cosmopolite Village chciałoby serdecznie podziękować wszystkim organizacjom polonijnym za tak liczne przybycie i deklaracje swojego udziału w projekcie Polonijnej Platformy Internetowej, „…pamiętajcie ze razem tworzymy ten projekt”.

Zarząd Cosmopolite Village.

Skomentuj