Skip to main content
MazurNGO

101 rocznica urodzin JP2

101 lat temu w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, pierwszy Papież Polak, święty Jan Paweł II. W jego osobie uwidoczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga. Był postacią, która dawała ludziom na całym świecie nadzieję. Jego słowa dodawały otuchy i otwierały serca na Chrystusa. Osobę Jana Pawła II pamiętamy jako wielkiego papieża, wielkiego Polaka i wielkiego człowieka. Kolejna rocznica urodzin Jana Pawła II jest okazją do dziękczynienia Panu Bogu za dar jego pontyfikatu i za całe jego życie. W niedzielę Zesłania Ducha Świętego, w kościele polskim w Paryżu wokół ołtarza zgromadzili się członkowie Francuskiego Koła Fundacji Jana Pawła II, na czele z panem prezesem Danielem Brzakowskim z żoną Liliane Brzakowski, panem Henri Rogowski, członkiem Rady Administracyjnej Fundacji w Rzymie. Była też obecna konsul RP w Paryżu, pani Anna Majda oraz prezes nowo powstałego Koła Fundacji Jana Pawła II w Aulnay sous Bois, pan Czesław Noster z żoną Elisabeth. Podczas Mszy świętej, którą celebrował Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, ksiądz prałat Bogusław Brzyś, dziękowaliśmy Panu Bogu za dar osoby Ojca Świętego dla Ojczyzny, dla Kościoła i dla całego świata, oraz za otrzymane łaski.

Jan Paweł II pozostawił tak wiele listów, encyklik, homilii, ale również i modlitw. Wyznał kiedyś, że przez całe życie prowadziła go modlitwa do Ducha Świętego. To z jej inspiracji napisał encyklikę o Duchu Świętym. Niedługo przed śmiercią zapisał ją, aby została zapamiętana. Na zakończenie Mszy świętej wymawiając tę modlitwę, otwierając nasze serca na jej piękno, prosiliśmy wraz z Janem Pawłem II o dary Ducha Świętego.

Oto treść modlitwy do Ducha Świętego:
Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się
zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim
u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń
ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył
Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej,
abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.

Po Mszy świętej, członkowie Fundacji Jana Pawła II, wraz z księdzem Rektorem, Bogusławem Brzysiem i panią Konsul Anną Majda, złożyli kwiaty przed popiersiem Papieża, który znajduje się przy wejściu do kościoła.

Elisabeth Noster

Skomentuj