Skip to main content

Konkurs Wybitny Polak we Francji
23, rue, de l’Avre (bal 37)
75015 Paris
e-mail: konkurswybitnypolakwefrancji@gmail.com

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
Dyrektor Konkursu Pan  Michał Lipiński
ul. Górskiego 1, 00-033 Warszawa
tel.: 22 826 01 91, 22 201 26 90
e-mail: m.lipinski@terazpolska.pl