Skip to main content

Polscy re-imigranci z Francji

By Skomentuj

Wkrótce po odzyskaniu niepodległości rząd RP podpisał umowę z rządem Francji na mocy której Polacy mogli wyjeżdżać do pracy we francuskich kopalniach. Szacuje się, że wyjechało ok. pół miliona. Po II Wojnie Światowej komunistyczne władze zaczęły ich zachęcać do powrotu. Posłuchało ok 80 tys. Ciekawy wywiad na temat ich losów linkujemy poniżej:

https://weekend.gazeta.pl/weekend/7,177333,30213494,z-francji-przyjechal-z-mama-pod-rzeszow-niemozliwe-zeby-tak.htmlx

Pochodzenie etniczne Polaków

By Skomentuj

Czy Polacy są narodem czystym etnicznie?
Wśród naszych antropologów przeważa przekonanie, że Polacy są jedną z najbardziej jednorodnych populacji w Europie, zarówno pod względem genetycznym, jak i etnicznym – szczególnie po II wojnie światowej. Opinię tę wzmacniają stosunkowo świeże badania genetyczne (z 2002 r.), które dosyć precyzyjnie uwydatniają cechy charakterystyczne i różne domieszki składające się na „polski element”.

Read More