Informacje Kontaktowe
Kontakt Andrzej Kowalczyk
+48883096966
69,00 €
Treść
Dyplomowany uzdrowiciel praniczny, bioenergoterapeuta Andrzej Kowalczyk – posiada dar jasnowidzenia a także odczuwania i przekazywania energii życiowej (prany). Skutecznie pomaga - bezpośrednio i na odległość (telefon, skype) - w problemach ze zdrowiem. Wspomaga leczenie konwencjonalne. Wykrywając zaburzenia w ciele energetycznym, dociera do przyczyn obecnego stanu zdrowia i pomaga zapobiegać chorobom. Certified pranic healer, bioenergy practitioner Andrzej Kowalczyk - has the gift of clairvoyance and exceptional healing power. He can feel and transmit the life energy and this way he effectively helps - directly and remotely (phone, skype) - in health problems. His therapy complements conventional treatment. By detecting disturbances i
This Ad has been viewed 7 times.