Skip to main content

Ks. Jerzy nadaje z Grecji: Nasza Wspólnota nr 75

By Skomentuj

Konstytucja 3 Maja – uchwalona została 3 maja 1791 roku.  Konstytucja 3 Maja regulowała prawo RON, wprowadzając ład do zanarchizowanych rządów magnaterii.

Autorami Konstytucji 3 Maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad w trakcie których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów, pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii) , sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 Maja 1791 roku, wówczas wielu przeciwników konstytucji nie powróciło jeszcze z Wielkanocnego urlopu. Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Twórcy Konstytucji 3 Maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.

 

Ks. Jerzy nadaje z Grecji: Nasza Wspólnota nr 72

By Skomentuj

Ojciec Święty kontynuuje swoją refleksję nad Chrztem, który – jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego – jest „w szczególny sposób «sakramentem wiary», ponieważ jest sakramentalnym wejściem w życie wiary” (n. 1236). W liturgii chrztu, litania do wszystkich świętych, modlitwa egzorcyzmu i namaszczenie olejem katechumenów, od czasów starożytnych przypominają, że modlitwa Kościoła wspiera katechumenów w walce ze złem, towarzyszy im na drodze dobra, pomaga im wyzwolić się spod władzy grzechu, aby przejść do królestwa Bożej łaski. Kościół prosi o uwolnienie ich od wszystkiego, co oddziela od Chrystusa i przeszkadza w wewnętrznym zjednoczeniu z Nim. Także dla dzieci prosimy Boga o uwolnienie od grzechu pierworodnego i uświęcenie ich jako mieszkania Ducha Świętego (por. Obrzęd Chrztu Dzieci, n. 56). Chrzest nie jest formułą magiczną, ale darem Ducha Świętego, który uzdalnia tego, kto go otrzymuje „do walki ze złym duchem”. W tej walce nie jesteśmy sami. Kościół modli się, abyśmy nie ulegli zasadzkom zła, ale pokonali je mocą Paschy Chrystusa. Umocnieni przez zmartwychwstałego Pana, możemy z wiarą powtarzać słowa świętego Pawła: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” (Flp4,13).

Santo Padre:

Do il benvenuto ai pellegrini polacchi. In modo particolare saluto l’Arcivescovo di Lublino, il Collegio dei Rettori, i Professori e gli Studenti dell’Università Cattolica di Lublino, pervenuti qui in occasione del 100° anniversario della sua fondazione e del 70° anniversario della pastorale studentesca. Con voi ringrazio il Signore per ogni bene spirituale che è nato nella vostra comunità universitaria in questo centenario. Vi incoraggio a continuare la ricerca dei legami esistenti tra fede e ragione, e al contempo a studiare nuovi metodi di approfondimento delle scienze umane e naturali, per rispondere sempre meglio alle sfide che il mondo moderno pone davanti all’uomo e alle società. Vi accompagni il vostro Professore Karol Wojtyla – San Giovanni Paolo II! Benedico di cuore voi e tutti i pellegrini qui presenti. Sia lodato Gesù Cristo!

Speaker:

Witam polskich pielgrzymów. W sposób szczególny pozdrawiam Arcybiskupa Lublina, Kolegium Rektorów, Profesorów i Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy przybyli tu z okazji 100-lecia jego założenia i 70-lecia duszpasterstwa akademickiego przy uczelni. Wraz z wami dziękuję Panu za każde dobro duchowe, jakie zrodziło się w waszej wspólnocie uniwersyteckiej w tym stuleciu. Zachęcam was, abyście kontynuowali dobrą tradycję poszukiwania więzi łączących wiarę i rozum, a równocześnie, byście odkrywali nowe metody zgłębiania nauk humanistycznych i przyrodniczych, aby coraz lepiej odpowiadać na wyzwania, jakie współczesny świat stawia przed człowiekiem i społecznościami. Niech wam towarzyszy wasz profesor Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II! Wam i wszystkim pielgrzymom tu obecnym z serca błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Nasza Wspólnota 72

Ks. Jerzy nadaje z Grecji: „Nasz Wspólnota” nr 67

By Skomentuj
Serdecznie Was pozdrawiam. Życzę wspaniałego przeżycia miesiąca października. Do naszych spotkań na Mszach św.

ks. Jerzy

Wrogowie nadziei – to temat dzisiejszej katechezy. Mówi się, że „Gdzie życie wre, tam i nadzieja się tli”. Tymczasem jest wręcz odwrotnie: to nadzieja podtrzymuje życie, chroniąc je, strzegąc i rozwijając. Gdyby ludzie nie pielęgnowali nadziei, jeśli nie podtrzymywałaby ich ta cnota, nie zostawiliby żadnych śladów w dziejach świata. Jak mówi poeta Charles Péguy, ​​Bóg nie jest nazbyt zdziwiony wiarą ludzi, ani też ich miłością, ale naprawdę napełnia Go zdumieniem i wzrusza ich nadzieja – fakt „że te biedne dzieci widzą jak to wszystko się dzieje i że wierzą, że jutro lepiej będzie się działo” (por. Przedsionek Tajemnicy Drugiej Cnoty).

Nadzieja nie jest cnotą osób sytych. Poczucie, że otrzymało się już wszystko od życia, jest nieszczęściem. Człowiek, który nie nauczył się cnoty oczekiwania i cierpliwości, który w nic nie musiał wkładać wysiłku, i któremu wydaje się, że już wie „na czym naprawdę polega życie”, jest skazany na najgorszą karę – niczego już nie pragnie. Może wyglądać młodo, ale w jego sercu już zapadła jesień. Pustka duszy jest najgorszym wrogiem nadziei.

Starożytni mnisi przestrzegali przed nieprzyjacielem nadziei, jakim jest „demon południa” – zniechęcenie, które niespodziewanie pojawia się w samym środku zaangażowania: nagle dni stają się monotonne i nudne, już żadne dobro nie zdaje się warte trudu. Jest to acedia, która podkopuje życie od wewnątrz, tak że staje się ono jak puste opakowanie.

Nie walczymy z rozpaczą sami. Jeśli Jezus zwyciężył świat, to może On także pokonać w nas to wszystko, co sprzeciwia się dobru. Jeśli Bóg jest z nami, nikt nie ukradnie nam nadziei.

Speaker:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, nadzieja chrześcijańska opiera się na zaufaniu Bożej wszechmocy i dobroci. Kiedy doświadczamy trudności i cierpień, które zagrażają naszej nadziei, bezzwłocznie prośmy Pana, aby otworzył nasze oczy na dobro, obudził w nas na nowo pragnienie szczęścia i wolę zaangażowania na rzecz budowania lepszego świata dla nas i dla innych. Niech Bóg wam błogosławi!

Chorzempa 67

Słowo Biskupa Lechowicza

By Skomentuj

Myśli do rozważenia :Ludzie szczęśliwi to ci, którzy osiągnęli pełnię miłości do Boga i człowieka.

17.11.2014 – 24.11.2014 
Trzeba być człowiekiem nierozumnym, żeby nie wiedzieć, że życie na ziemi kończy się prędzej czy później. Jak wielu ludzi nie chce o tym pamiętać.

29.09.2014 – 06.10.2014 
Dziś również, choć inną drogą i innymi metodami, próbuje się niszczyć chrześcijańskie korzenie Europy. Patrząc na to, w jakim kierunku idzie dzisiaj świat, coraz bardziej mamy świadomość, że potrzeba nowego cudu – dla Polski, dla Europy i dla świata.

 

Bp Lechowicz: dla wielu Polaków za granicą Kościół staje się domem

 

2017-05-02 14:26 

abd / Warszawa / KAI

Dla bardzo wielu Polaków za granicą to Kościół staje się domem, w którym spotykają się ze sobą, podtrzymują swoją znajomość polskich tradycji i kultury – mówi w rozmowie z KAI bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, nawiązując do Dnia Polonii i Polaków za Granicą, obchodzonego dziś w duszpasterstwach polonijnych na całym świecie.

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej zauważa, że środowiska polonijne bardziej, niż w obchody Dnia Polonii i Polaków Zagranicą włączają się w uroczystość 3 maja, obchodzoną wśród Polaków na całym świecie.

– Te dni pozwalają zatrzymać się i objąć refleksją to, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i co decyduje o naszej tożsamości. Tego dnia Polacy często biorą wolne w pracy, by móc uczestniczyć w nabożeństwach w intencji ojczyzny. W wielu miejscach na świecie, m.in. w Chicago odbywają się duże parady, które pokazują obecność Polaków w tych miastach i przy okazji wskazują na na troskę o patriotyzm i na więź, jaka istnieje pomiędzy Kościołem w środowiskach polonijnych i Polską – mówi w rozmowie z KAI bp Wiesław Lechowicz. Z kolei troska o właściwie pojmowany patriotyzm pomaga Polakom mieszkającym w różnych częściach świata w zachowaniu równowagi pomiędzy pielęgnowaniem polskich tradycji, a włączaniem się w życie społeczeństwa, w którym się znajdują. Jak mówi bp Lechowicz, kluczową rolę w budowaniu tożsamości polonijnej odgrywają polskie duszpasterstwa

„Dla bardzo wielu Polaków za granicą to Kościół staje się domem, w którym spotykają się ze sobą, gdzie podtrzymują swoją znajomość polskich tradycji i kultury” – mówi hierarcha i dzieli się wspomnieniem z ubiegłotygodniowej wizyty na północy Francji, gdzie mieszkają potomkowie polskich górników, którzy wyemigrowali tam w okresie międzywojennym.

„Wiele z tych osób nie potrafi dziś mówić po polsku, niektórzy nigdy w Polsce nie byli, ale kultywują polskie tradycje i zwyczaje, nie tylko te związane ze świętami religijnymi” – relacjonuje delegat KEP, który aktualnie przebywa z wizytą wśród Polonii w Norwegii, gdzie posługuje ok. 50 polskich księży, a w 25 ośrodkach na terenie kraju regularnie są sprawowane nabożeństwa w jęz. polskim.

Jak podkreśla bp Lechowicz, Dzień Polonii i Polaków za Granicą, to także ważne święto dla mieszkańców Polski, zwłaszcza wobec współczesnych wyzwań Europy i świata.

„Przypomina on, że jesteśmy wspólnotą i powinniśmy naszą modlitwą otaczać tych, którzy są daleko, a także w pewnym sensie brać odpowiedzialność za Polaków, którzy żyją w środowiskach niesprzyjających wierze chrześcijańskiej” – apeluje hierarcha i w imieniu swoim i Polaków za granicą wyraża wdzięczność za posługę duszpasterzy i sióstr zakonnych w środowiskach emigracyjnych. Podkreśla, że Polacy mieszkający poza granicami ojczyzny są coraz lepiej postrzegani przez lokalne społeczności i coraz rzadziej patrzy się na nich przez pryzmat różnorodnych stereotypów.

Struktury Polskiej Misji Katolickiej i duszpasterstwa polonijnego działają obecnie w 23 krajach na świecie. Są to: Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Chile, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Niemcy, Nowa Zelandia, RPA, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Szacuje się, że poza granicami Polski mieszka obecnie ok. 20 mln osób pochodzenia polskiego. Posługuje wśród nich ok. 2 tys. księży i sióstr zakonnych, mając pod opieką ok. 1,5 tys. ośrodków duszpasterskich, w których regularnie odprawiane są nabożeństwa w jęz. polskim.

100 lat Objawień Fatimskich – relacja

By , Skomentuj

W piątek 13 października 2017 – 100 lat po największym objawieniu fatimskim „Cudzie Słońca”* – plac sanktuarium Matki Boskiej w Fatimie wypełnił się 2 milionowym morzem ludzi przybyłych bez reklamy, z odzewu serca do swojej Matki. Niesamowita radość i odczuwanie prawdziwej miłości nieznanych sobie na co dzień ludzi towarzyszyły uroczystościom. Poranna msza, wieczorna procesja ze świecami, niesamowity spektakl światło i dźwięk poświęcony historii Objawień Fatimskich stanowiły program uroczystości
Polonie francuska i niemiecka reprezentowała liczna grupa dla której statutem dla zjednoczenia Polonii jest Jezus i Maryja.

* 13 października 1917 w Portugalii, wydarzył się w małym miasteczku Fatima „Cud Słońca”. Było to ostatnie z objawień Matki Boskiej, których doświadczało troje małych dzieci: Łucja, Franciszek i Hiacynta. Tym razem jednak nie byli sami – w Fatimie zebrało się ok. 70.000 osób, wśród nich osoby niewierzące, naukowcy i antyklerykalni dziennikarze. Z zdumieniem obserwowali oni niezwykłe zjawisko słońca wirującego i tańczącego na niebie. Trwało to ok. 10 minut i było na tyle intensywne, że wiele osób krzyczało z przerażenia. Co ciekawe, oprócz zebranych w Fatimie, tańczące słońce obserwowały też osoby oddalone o kilkanaście kilometrów od tego miejsca. Wydarzenie to zastało oficjalnie uznane przez Kościół Katolicki za cud.

Najpiękniejsze miejsce na Peloponiezie…

By , Skomentuj

Duszpasterzuję na Peleponezie od już od 3 lat i stąd mogę przekazać wszystkim zainteresowanym garść wiadomości z mojego terenu misji. Jestem na nim duszpasterzem z siedzibą w Nafplio (Nauplion) przy kościele Przemienienia Pańskiego.

Samo miasto jest najpiękniejszym miastem Peloponezu. Swój czar zawdzięcza średniowiecznej architekturze malowniczych zamków i starego miasta pochodzącej z okresu drugiej okupacji weneckiej z lat 1686-1715. Widok morza dodaje szczególnego uroku. To miasto warto odwiedzić z następujących powodów: wspaniałego położenia, pięknych widoków na zatokę i góry wschodniego Peloponezu. Dalej jego wąskie uliczki i wiekowe białe domy starej jego części przypominają greckie wyspy. Swoistego zaś wdzięku przydają temu miastu dwie twierdze górujące nad jego niską zabudową, twierdza Palamidi i twierdza Its Kale.

Do twierdzy Palamidi warto się wybrać przy zdrowym sercu schodami, a jest ich do pokonania aż 999 lub okrężną drogą asfaltową samochodem lub pieszo. Kto tu się znajdzie, nie żałuje poniesionego trudu. Może bowiem podziwiać wspaniałe widoki i obejrzeć w obrębie murów ślady trzech wcześniejszych twierdz. Główna część twierdzy pochodzi z czasów weneckich (XIII w.).

Druga twierdza Its Kale z tureckiego języka „zamek wewnętrzny” robi mniejsze wrażenie od poprzedniej. Znajduje się na miejscu dawnego akropolu, gdzie w przeszłości zbudowano kilka kolejnych zamków, z których niewiele pozostało. Spacer zarówno po twierdzy, jak też ścieżką wokół cyplu dostarczy Wam wiele satysfakcji widokowej i korzyści zdrowotnych.

Na wysepce w zatoce jest też trzecia mniejsza twierdza o nazwie Bourtzi. Jej budowa miała miejsce w XV w. w czasach okupacji weneckiej. Twierdza ta miała dla miasta wielkie znaczenie obronne, gdyż strażnicy blokowali z niej jedyny żeglowny pas morza, rozciągając łańcuchy między wyspą a miastem. W tej twierdzy realizowano różne cele. Służyła ona między innymi za dom dla miejscowego kata do roku 1930. Następnie stała się ona luksusowym hotelem, dziś stoi pusta, ale swym wyglądem zachęca turystów do jej odwiedzenia.

W samym zaś mieście zachęcam do odwiedzenia muzeów. Na głównym placyku Plateia Szntagmatos, w eleganckim XVIII-wiecznym weneckim magazynie mieści się Muzeum Archeologiczne, które jest zamknięte w poniedziałki i można się upewnić co do godzin otwarcia telefonując pod nr 2752027502. W tym muzeum znajdziecie prawie nienaruszoną zbroję z brązu pochodzącą z epoki mykeńskiej (ok. 1500 r. przed narodzeniem Chrystusa).

Obok tego Muzeum są jeszcze dwa: Muzeum Folkloru z najciekawszą kolekcją stroi ludowych z całej Grecji i Muzeum Wojskowe, w którym można zobaczyć obok autentycznej broni wiele dokumentów, między innymi z czasu, kiedy to Nafplio było stolicą młodego niepodległego państwa (1829-34). To tutaj z rąk zamachowców zginął pierwszy prezydent, Kapodistrias, tutaj też znajdowała się w latach 1833-1834 pierwsza rezydencja bawarskiego księcia Ottona, pierwszego króla Grecji.

To on przekazał katolikom w czerwcu 1839 r. w obecności kard. Vlanghi, delegata apostolskiego, meczet turecki na katolicki kościół. Mieszkało wtedy w Nafplio około 300 katolików – Greków i cudzoziemców. Nie brakło na nabożeństwach również samego króla, który był katolikiem. Po przeprowadzonych remontach w czerwcu 1840 r. ten meczet został konsekrowany na kościół katolicki przez ojca Francisa Koukoulasa, przyjmując imię Przemienienia Pańskiego. Ta świątynia ma kształt kwadratu, której boki mierzą 8 i pół metra. Jest ona świetnym przykładem tureckiej architektury. W jej wnętrzu znajdują się dwa marmurowe grobowce i malowidło Świętej Rodziny kopia Rafaela Santi ofiarowana przez księcia Filipa królowi Ottonowi, który ją ofiarował 1843 r. kościołowi katolickiemu w Nafplio.

Nie można również nie wspomnieć o francuskim pułkowniku Touret i o łuku nad drzwiami wyjściowymi z nazwiskami filhellenów, którzy zginęli w walce o niepodległość Grecji. Obok kościoła mieści się krypta, w której są pochowane kości filhellenów z rozsianych po Peloponezie i nie tylko ich grobów. Rówież mieści się plebania, w której murach znajdziecie pokój do zamieszkania i wspaniałe miejsce dla spędzenia urlopu na zwiedzaniu przepięknej okolicy i na odpoczynku. Nie zostaniecie też bez możliwości przeżywania każdego dnia Eucharystii i osobistego czasu na modlitwie. Warto zapisać sobie ten adres i jak tylko przyjdzie chęć wyjazdu do Grecji, do mnie zadzwonić lub wysłać e-mail, aby sobie zarezerwować tu pobyt.

Oto moje dane adresowe: ks. Jerzy Chorzempa TChr, duszpasterz Polonii na Półwyspie Peloponeskim,
Catholic Church /Eglise catholique/ Metamorphosi Sotira, odos Ath. Fotomara, 211 00 Nafplio;
E-mail: jerzy1234@live.fr
www.tchr.org, www.ide.chrystusowcy.pl
http://www.rae.chrystusowcy.pl/
tel. 0030 275.20.24.568 –
Portable: 0030 6947864914;
http://catholique-nauplie.blogspot.fr/;
Skype: chj1234.

Polska Parafia w Atenach : www.ateny.deon.pl/

Oto porządek Mszy św. dla Was, drodzy Rodacy: w tygodniu i w niedziele i święta w Nafplio, Tolo, Kalamata, Porto Heli, Sparcie, Koryncie i Patra.

            w kościele Przemienienia Pańskiego w Nafplio:
w tygodniu od poniedziałku do środy i w piątek o godz. 9. 00.
W czwartek każdego tygodnia od godz. 18. 00 do 19. 00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. Msza św. o godz. 19. 00. / od pierwszej niedzieli kwietnia do końca października/; od pierwszego listopada do ostatniego dnia marca : w czwartki Msza św. o godz. 18, 00
Msze św. niedzielne w sobotę i w wigilie uroczystości o godz. 18.00 do ostatniej marca, a od pierwszej soboty kwietnia o godz. 19. 00 i w każdą niedzielę i w święta o godz. 11. 00 i dodatkowo od 1 niedzieli lipca do połowy września również o godz. 19. 00).
Msza św. wielkanocna z procesją rezurekcyjną i z poświęceniem pokarmów na stół świąteczny o godz. 9.00 1maja 2016. W tym dniu będzie jeszcze jedna Msza św. o godz. 11.00 i o godz. 19, 00. W Poniedziałek Wielkanocny o godz. 11. 00.
            W Tolo w sali hotelu Tolo od pierwszej niedzieli maja do pierwszej października o godz. 9,00.

W innych miejscowościach Peloponezu :

            Patra : Msze św. : kościół parafialny przy ul. Mezonos 81. Msza św. o godz. 18, 00 w każdą drugą niedzielę miesiąca : 13 grudnia, 10 stycznia, 14 lutego, 13 marca, 10 kwietnia, 8 maja, 12 czerwca, 9 października, 13 listopada i 11 grudnia. Nasze spotkanie na Mszy św. poprzedza katechizacja dla dzieci o godz. 17, 00 w kaplicy kościoła.

            Kalamata – (Mitropolitou Meletiou 10, in front of the Military Museum) Msza św. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 18, 00 : 6 grudnia, 3 stycznia, 7 lutego, 6 marca, 3 kwietnia, 30 kwietnia w Wielką Sobotę Msza św z poświęceniem pokarmów na stół wielkanocny, 5 czerwca, 2 października, 6 listopada i 4 grudnia. Nasze spotkanie na Mszy św. poprzedza katechizacja o godz. 17, 00.

            Porto Heli – Kranidi, Msza św. w domu Państwa Lewandowskich, tel. 6947981083 lub 6944938581 o godz. 18, 00 w trzecią niedzielę każdego miesiąca : 20 grudnia, 17 stycznia, 21 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 15 maja, 19 czerwca, 16 października, 20 listopada i 18 grudnia.

                Korynt – w hotelu Alkyon we Vrahati, w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 19, 00 : 27 grudnia, 31 stycznia, 28 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 29 maja, 26 czerwca, 25 września, 30 października, 27 listopada i 25 grudnia.

                Sparta : w domu Państwa Małgorzaty i Piotra Cebuli /Odos Artemidos 103; tel. 2731076248/ w niedzielę 24 stycznia, 22 maja, 23 paździertnika o godz. 18, 00 i 1 listopada w uroczystość Wszystkich Swiętych wyjątkowo o godz. 19, 00.

                Wszędzie możliwość spowiedzi św. na pół godziny przed Mszą św.

Ks. Jerzy Chorzempa TChr